Lia Capelle Clearing

In augustus 2010 heb ik Lia Capelle uit Zwitserland ontmoet tijdens een bijeenkomst. Lia is healer en medium en zij werkt o.a. door middel van clearings. Dit is het reinigen van aura's.Hieronder kun je een een korte uitleg over clearing lezen.
 
De aura van mensen is vaak bezet door energieën van andere wezens.Vaak zijn het aardgebonden energieën van overledenen, die wij niet kunnen loslaten of ook energieën van gebeurtenissen in de wereld, waarmee we in contact staan.Er kunnen ook bezettingen van astrale wezens zijn, zonder dat wij het merken.Bij een bezetting vermengt zich het eigen bewustzijn met deze vreemde energieën.Wij voelen ons dan gevangen en nemen de bijzonderheden van de andere wezens over, zonder dat we dat merken.Energie-symbiosen storen echter onze eigen ontwikkeling en houden de andere ziel tegen om zich van de aarde los te maken en naar het oorspronkelijke zielenveld terug te keren.Clearings helpen dan vreemde energieën uit de aura te verlossen.Een behandeling kan vele bezettingen tegelijk verwijderen.Clearing helpt u om nieuwe levenskracht te krijgen.Om uw doel en wensen te bereiken, heeft U uw gehele zijn nodig.Laat u dus bevrijden van storende energieën.
Voor een behandeling of informatie kunt hiervoor contact opnemen met Lia Capelle via haar e-mailadres liacapelle@gmx.net
Voor meer informatie kunt u ook terecht op haar website: https://www.angelsforlia.nl/  
 
Die Aura eines Menschen ist oft besetzt durch Energien anderer Wesen. Manchmal sind es erdgebundene Schwingungen von Verstorbenen, die wir nicht loslassen konnten oder auch Schwingungen von Ereignissen in der Welt, zu denen wir in Resonanz stehen. Es gibt auch Besetzungen von astralen Wesen und vielem mehr. Bei einer Besetzung vermischt sich das eignes Bewusstsein mit den Fremdenergien. Wir fühlen uns dann verstrickt und übernehmen die Besonderheiten des anderen Wesens, ohne dass wir das bemerken. Energie-Symbiosen stören jedoch unsere eigene Entwicklung und behindern die andere Seele, sich ganz von der Erde zu lösen und zum ursprünglichen Seelenfeld zurückzukehren. Clearings dienen dazu, Fremdenergien aus der Aura zu lösen. Fremdenergien sind nichts Ungewöhnliches. Während einer Sitzung können mehrere Besetzungen gleichzeitig befreit werden. Clearings verhelfen zu neuer Lebenskraft. Um Ihre Ziele und Wünsche zu erreichen, brauchen Sie Ihr ganzes Sein. Befreien Sie sich von störenden Schwingungen! 
 
Afbeelding invoegen